Ondersteuning

Wat gebeurt er tijdens het ondersteuningstraject?

Na de eerste kennismaking en het vaststellen van uw ondersteuningsvragen gaan we aan de slag. Door de ondersteuning krijgt de persoon met een beperking:

  • De kans zijn of haar beperking te accepteren.
  • Meer grip op zijn of haar eigen leven en situatie.
  • Meer inzicht in zijn of haar beperking.
  • Meer mogelijkheden om zijn of haar beperking te hanteren.

De ouders en/of verwanten krijgen door de ondersteuning:

  • Inzicht in de beperking.
  • Rust in het gezin.
  • Het gevoel dat je er niet alleen voor staat.

Tot slot natuurlijk ook dit:

Het is ook gezellig en persoonlijk. Er wordt gelachen en soms gehuild.