Persoonsgebonden budget

Een goede manier om ondersteuning, begeleiding of advies te regelen

Met een PGB (PersoonsGebonden Budget) koopt u zelf hulp en begeleiding in.
U kiest zelf de organisatie of de persoon waarvan u vindt dat hij/zij u op de beste manier kan ondersteunen.

Wat is een PGB?

In principe komt iedereen die in Nederland woont of loonbelasting betaalt, in aanmerking voor zorg vastgelegd in de Wlz (Wet langdurige zorg). Onder de Wlz vallen mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben (7 x 24 uur toezicht of zorg). Gemeenten en zorgverzekeraars leveren zorg die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. Deze zorg kan worden gegeven door instellingen (zorg in natura) of worden geregeld met het persoongebonden budget. Informatie hierover kunt u vinden op: www.pgb.nl

Heeft u nog geen PGB?

Als u nog geen indicatie heeft aangevraagd kan ik u hierbij helpen. Dit kan dan verrekend worden op het moment dat u een PGB heeft ontvangen.